Spannende boeken

Mourik, Ton van – De naamkamer

“De naamkamer” is het tweede deel van de Quadrantijnen-trilogie. Hiervoor kwam “De eerstelingen” en hierna
volgt “De tijdmeesters”

Inhoud:

Als donderslag bij heldere hemel hoort hoogleraar Frascan Barieux dat hij een van de eisende partijen is bij een internationale claim op het eigendomsrecht van de Sint-Pieter in Rome. Wanneer hij wil aantonen dat er sprake is van een naamsverwarring, raakt hij verwikkeld in een zoektocht naar een specifieke middeleeuwse aflaat, die op zijn naam zou staan.  
Terwijl de Quadrantijnen ondertussen het grootste digitale naamarchief ter wereld hacken, brandt de strijd om de identiteit van ieder mens in alle hevigheid los. Zelfs Barieux is niet langer zeker van zijn bestaan.

Waardering:

In dit tweede deel verliest de schrijver zich helaas ook nogal eens in te veel details. Daardoor wordt het verhaal behoorlijk ingewikkeld. Ook stoorde ik me aan de vele moeilijke woorden die niet worden uitgelegd. Bijvoorbeeld deze zinnen in de proloog:
“Johannes Tetzel ging gekleed in een paarse albe en een goudkleurige kazuifel. Rond zijn hals en schouders lag, als bevestiging van zijn autoriteit, het palium van de aartsbisschop van Brandenburg. Het manipel over zijn ….”
Maar ook over computerprocessen wordt erg uitgebreid geschreven. De meeste mensen zullen dat ook niet begrijpen en wellicht afhaken.
Jammer dat er geen verklarende woordenlijst is opgenomen in het boek, want dan zou het probleem veel minder groot zijn.
In dit boek weer enkele nieuwe personen, waardoor er weer heel veel personen in voorkomen. Het is ook niet altijd duidelijk waar een persoon zich bevindt.
Het is duidelijk dat de schrijver veel onderzoek heeft gedaan voor zijn boek. Hij laat ook duidelijk de gevaren van deze tijd zien, die in de bijbel al voorzegd zijn. Zo heeft hij het over een geïmplanteerde chip met al je gegevens en wat daar allemaal mee gedaan kan worden. Dat lijkt heel duidelijk op “het teken op voorhoofd of hand waarmee gekocht en verkocht moet worden”, zoals het in Openbaringen wordt voorspeld.

Gegevens:

Uitgeverij Plateau
ISBN 9789058040695
Aantal blz: 332
Prijs: € 14,94