Bijbelse romans

Andrews, Mesa – Koningin in de nacht

Inhoud:

‘Koningin in de nacht’ van Mesu Andrews vertelt het verhaal van Mesullemet. Zij wordt op achtjarige leeftijd door haar oom Sebna naar het koninklijk paleis gehaald, als speelmaatje voor de vijfjarige Manasse. In het gezin waar ze tot dan toe opgroeide werd Jahwe aanbeden, maar Sebna aanbidt daarentegen de zon, de maan en de sterren. Al gauw doet Mesullemet hetzelfde, en Manasse met haar.

Zeven jaar later, wanneer koning Hizkia overlijdt, wordt Manasse koning en Mesullemet zijn echtgenote. De afgoderij van Manasse neemt steeds heftiger vormen aan en breekt het hart van zijn moeder. Haar woorden lijken niet tot haar zoon door te dringen… maar misschien wel tot zijn vrouw. Voor Mesullemet is dit het begin van een zoektocht naar de Jahwe die zij nooit echt gekend heeft, maar die de enige hoop vormt tijdens de donkerste dagen van Juda.

Waardering:

Het boek begint in de jaren dat Hizkia nog leeft en zijn zoon Manasse opgroeit. Algauw blijkt dat Manasse langzaam is met praten en niet zoals een ander op mensen reageert. Hij lijkt een soort autisme te hebben. Daarom halen ze een schoolkameraadje voor hem die gewend is aan zulk gedrag van haar vader, Mesullemet (Sulle). Die leert hem welke emoties er zijn en hoe hij die kan herkennen. Maar ze leert hem ook over andere goden en toverkunst. Zij heeft dat zelf weer van de tovernares van haar oom Senna geleerd.

Als Hizkia sterft is Manasse nog maar acht jaar oud. Hij denkt dat God hem straft door Hizkia te doden. Daarom is hij boos op God en plaatst hij afgodsbeelden in de tempel. Hij aanbidt allerlei goden en achtervolgt de jahwisten. Zelfs zijn opa Jesaja wordt gedood.

Ondertussen moet Manasse elke keer beslissen met welke wereldmacht hij zich verbindt. Babel laat ze veel belasting betalen. Zoveel dat het land bijna failliet gaat. Maar een opstand is gevaarlijk.

In deze Bijbelse roman heeft de schrijfster wel erg veel vrijheden genomen. Jesaja die in een boom wordt gedood en Manasse die autistisch is zijn een paar van die vrijheden. Dat is jammer. In de bijbel staat heel weinig geschreven over koning Manasse, toch is dit een aardig dikke roman over hem. De schrijfster had beter een roman kunnen schrijven die in die tijd speelde, zonder zoveel details over Bijbelse personen te verzinnen.

Gegevens:

Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789029731959
Aantal blz 416
Prijs: € 22,99
Prijs e-book: € 9,99

Extra:

Lees het leesfragment