Bijbelse romans

Austin, Lynn – Ezra, leid Mijn volk

‘Ezra, leid Mijn volk’ is het tweede deel in de serie ‘De wederopbouw van Jeruzalem’ over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia.

Inhoud:

In de bijbels-historische roman ‘Ezra, leid Mijn volk’ brengt bestsellerauteur Lynn Austin de geloofsstrijd uit het Oude Testament weer tot leven.

Van de een op andere dag zijn de Joodse ballingen hun leven niet meer zeker. Een decreet van de koning gebiedt de Babyloniërs om op de dertiende dag van Adar alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen om te brengen. Ezra, een Joodse geleerde, wordt plotseling voor de taak gesteld om zijn wanhopige volk te leiden als het zich afvraagt wat de reden is voor deze ramp. Waar is hun God? Ezra overleeft de strijd, maar veel van zijn volksgenoten niet. Bedroefd vraagt hij God of Hij de weg vrij wil maken voor de ballingen om eens en voor altijd terug te keren naar Jeruzalem. Als zijn gebeden worden verhoord, en de laatste ballingen terugkeren om de aanbiddingsdienst in de tempel in ere te herstellen, ontdekt Ezra dat het ook in Jeruzalem nooit makkelijk is om Gods wet na te leven. Na al de jaren van ellende keren steeds meer Joden God nu de rug toe. Algauw ontspint zich een nieuwe strijd: de strijd voor Gods verbond en degenen die Hem trouw zijn.

Waardering:

De geschiedenis van het Joodse volk in ballingschap komt tot leven in dit boek. Het grootste deel van het joodse volk is na de eerste terug keer met Zacharia nog in ballingschap in Babylon.
Ezra wordt neergezet als een briljant schriftgeleerde. Hij woont in bij zijn broer en diens vrouw.
Als de dreiging van de 13e Adar aanbreekt wordt hij de leider van het joodse volk in de stad. Er is een bevel uitgevaardigd door de koning dat alle joden op die dag gedood mogen worden en hun bezittingen gestolen. Gelukkig komt er redding door koningin Esther; er wordt een nieuw bevel uitgevaardigd waarin staat dat de joden zich mogen verdedigen.
In de bijbel wordt niet gesproken over slachtoffers van die strijd, maar in het boek komen wel joden om.
Over de persoonlijke leefomstandigheden van Ezra staat ook niet veel in de bijbel. Maar in dit boek trouwt hij en krijgt hij kinderen.
Na de 13de Adar groeit het verlangen bij Ezra om terug te gaan naar Israel. Hij ziet dat de joden zich steeds meer thuis gaan voelen in Babylon. Dat is een slechte zaak, want zo vergeten ze hun eigen godsdienst en identiteit.
Op een wonderlijke wijze krijgt Ezra veel meer dan hij vraagt van de koning. Hij leidt de 2e terugkeer naar Israel. De reis is lang en gevaarlijk en in Jeruzalem is nog niet veel herbouwd. Het is een moeilijke tijd.
Ezra treft de bevolking van Jeruzalem slecht aan; velen zijn met heidense vrouwen uit de omgeving getrouwd. Die vrouwen hebben hun afgoden meegenomen. Onder leiding van Ezra wordt besloten dat al die mannen hun vrouwen moeten wegsturen. Dit staat ook uitgebreid in de bijbel beschreven. Ezra staat hier ook vooral bekend om. Maar in het boek wordt hij niet als een “harde” en strenge schriftgeleerde beschreven, maar als een man die God lief heeft en daarom volgens  zijn geboden wil leven.

Het is een heel boeiend boek! Verschillende gedeelten uit de bijbel komen bij elkaar, zoals de ervaringen van koningin Esther en de strijd op de 13de Adar. Dat is erg verhelderend en geeft meer inzicht in de bijbelverhalen.
In dit boek zijn ook veel personen verzonnen, zoals Ruben, Amina en de broers, vrouw en kinderen van Ezra. Dit doet echter niet af aan het verhaal.
Dit boek geeft goed weer hoe oud-testamentische personen God lief hadden en hem dienden.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029723541
Aantal blz: 463
Prijs: € 22,50