Historische romans

Barrat, Amanda – Dietrich, mijn liefste

Inhoud:

‘Dietrich, mijn liefste’ van Amanda Barratt: het waargebeurde verhaal van de onmogelijke liefde van de bekende theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer.

In 1942 ontmoet Dietrich Bonhoeffer haar: Maria von Wedemeyer, de kleindochter van een goede vriendin. Hij heeft haar zien opgroeien, maar nu is ze opeens veranderd in een aantrekkelijke en gevatte jonge vrouw. Wat Dietrich en Maria allebei niet verwachten, gebeurt toch: er bloeit tussen hen een hartstochtelijke liefde op. Een liefde die door de oorlog geen toekomst heeft, die een groot risico in zich draagt, maar die desondanks niet is tegen te houden. ‘Dietrich, mijn liefste’ is een meeslepend, waargebeurd liefdesverhaal, gebaseerd op gedetailleerde research.

Waardering:

Dit boek vertelt niet het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer, maar zijn liefdesverhaal met Maria von Wedemeyer.
In 1942 ontmoetten ze elkaar bij Maria’s grootmoeder, die een vriendin van Dietrich is. Ze maken een wandeling en kunnen het goed met elkaar vinden. De vriendschap verdiept zich, maar als Maria’s moeder merkt dat de veel oudere Dietrich met Maria verkering wil verbiedt ze een jaar de omgang. Maria is op dat moment 19 en omdat haar vader en broer net zijn gesneuveld respecteert ze haar moeders wensen. Maar ze overtuigt haar wel om hen te laten schrijven en ze belooft Dietrich met hem te zullen trouwen. Ze zijn dus verloofd, maar zien elkaar niet.
Voordat ze elkaar verder kunnen leren kennen wordt Dietrich gearresteerd. Maria weet dat hij met iets gevaarlijks bezig is. Ook enkele familieleden van haar doen mee met het plan om Hitler te vermoorden en een nieuwe regering te stichten.
Dan volgt een lange tijd van gevangenschap voor Dietrich. Ze mogen elkaar schrijven en eens per maand ontmoeten, maar er is altijd censuur. Slecht enkele brieven bereiken Maria via een andere weg en zijn eerlijk.

Door vanuit het oogpunt van Maria, en de brieven die van hen bewaard zijn, te schrijven zien we meer de mens Dietrich Bonhoeffer in plaats van de bekende theoloog. Zijn gevoelens die hij heeft in de gevangenis maken hem menselijk, alhoewel hij voor velen een steunpilaar is.

Een mooi en indringend boek dat gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Uiteraard is er hier en daar wat bij geromaniseerd, maar daar wordt achterin verantwoording van gegeven. Ook wordt verteld wat er met de andere familieleden gebeurd is.
Dit is een boek dat je nog wel even bij blijft, als je het uit hebt. De wanpraktijken van vele Duitsers en de walging daarover van andere Duitsers zijn aangrijpend.

Gegevens:

Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN: 9789029729260
Aantal blz: 416
Prijs paperback: € 22,99
Prijs e-book: € 9,99

Extra:

Lees het leesfragment