Literatuur

Endo, Shusako – Stilte

Inhoud:

In de zeventiende eeuw komt na een aanvankelijke bloeiperiode een eind aan het rooms-katholicisme door de zeer wrede vervolging van priesters en gelovigen. 
De Portugese priester Sebastian Rodrigo begeeft zich op een levensgevaarlijke speurtocht naar zijn oude leermeester Ferreira, die naar verluidt zijn geloof heeft afgezworen. 
De ontmoetingen met Japanse christenen en hun nietsontziende vervolgers hebben ingrijpende gevolgen voor het leven van de jonge priester.

Waardering:

Stilte is een boek over eenzaamheid. Maar stilte is ook het zwijgen van God. Waarom al dat lijden? Waar is God?
De Portugese priester Rodrigo gaat naar Japan om zending te bedrijven. Al snel ziet hij al het lijden van de Japanners en hij worstelt daarmee en met zijn geloof.
De Japanse machthebbers proberen de priester Rodrigo te breken door anderen te laten lijden. Dit is vreselijk!
Rodrigo leert dat zijn beeld van Jezus niet klopte. Jezus is er voor zwakken, niet voor sterken. 
De Japanse gelovigen worden gedwongen op een afbeelding van Jezus te trappen (dit wordt fumi-e trappen genoemd). Zo moeten ze hun geloof verloochenen. Rodrigo vindt dat fumi-e trappen is niet gelijk aan geloof verloochenen.
In het laatste gedeelte van het boek lees je meer over de verschillen en botsingen tussen de westerse rooms-katholieke cultuur en de oosterse boeddhistische.
Dit boek is uitgegeven in een serie van (vertaalde) christelijke literaire werken en het is een knap stukje literatuur!
Met een nawoord van Tjerk de Reus.

Gegevens:

Uitgeverij Kok
ISBN 9789043520621
240 blz.
Prijs: € 17,95