Bijbelse romans

Graham, Cliff – Elazar

Serie De helden van David deel 2. Deel 1 is Benaja

Inhoud:

993 v. Chr. Na de bloedige burgeroorlog wil Elazar, een van de vertrouwelingen van de krijgsheer David, niets liever dan vrede in zijn land. Maar vlak bij de Grote Zee staat een angstaanjagend groot leger van de Filistijnen klaar om de Hebreeuwse stammen eens en voor altijd uit te roeien.
Elazar en zijn krijgers maken zich op voor de confrontatie met deze dodelijke vijand. Het lot van een land dat uitgeput is door droogte en conflicten rust in de handen van deze mannen, de helden van David.

Waardering:

In deze bijbelse roman komt veel oudtestamentisch geweld voor. Er worden bloederige gevechten geleverd in de oorlogen en strijden die David voert. De schrijver waarschuwt daar ook voor in zijn voorwoord. Maar het is wel hoe het in die tijd ging.
Elazar staat in dit boek centraal, maar we lezen ook veel over Benaja, Keth (Uria), Isboseth en David.
De strijd tussen de oversten van de legers van David en Saul, Joab en Abner, vinden we ook in de bijbel terug.
In dit boek wordt David koning al de 12 stammen. Hij was het eerst zeven jaar over twee stammen. De 10 andere stammen gingen na de dood van Saul verder met de zwakke Isboseth als koning.
Het is weer een boeiend boek met de nodige spannende momenten. De leefomstandigheden en de strijd van de tijd van David worden heel goed beschreven.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029720823
Aantal blz: 350
Prijs: € 19,95