Bijbelse romans

Bunn, Davis & Oke, Janette – De weg naar Damascus

Dit het derde deel in de serie “Handelen in geloof”. Hiervoor kwamen De vrouw van de centurio en De verborgen vlam.

Inhoud:

De nog jonge kerk wordt uiteengedreven door vervolging.

De vervolgers onder leiding van een jonge farizeeër, realiseren zich niet dat de waarheid op deze wijze verspreid wordt tot ‘het uiterste der aarde’. 

De jonge Julia heeft alles wat haar hartje begeert. Toch worden zowel zij als haar Hebreeuwse moeder als het uitschot van de samenleving gezien. Wanneer Julia het geheim ontdekt dat haar Griekse vader haar hele leven verzwegen heeft, is ze de wanhoop nabij. Haar toekomst is plotseling heel onzeker geworden. 

Jacob, de broer van Abigail, probeert een eigen plaats bij de gelovigen te vinden. Maar betekent dit dat hij zijn vrije en avontuurlijke leven als karavaanbewaker moet opgeven? Als hij wordt ingehuurd om een karavaan met een geheime lading van een rijke en welvarende koopman te beschermen, neemt Jacob met tegenzin de uiterst gevaarlijke verantwoordelijkheid op zich van koerier tussen de door het land verspreide geloofsgemeenschappen. Tot zijn grote schok ontdekt hij dat ook Julia een koerier is. Kunnen ze hun onderlinge wantrouwen terzijde schuiven om hun missie te doen slagen? 

Als Julia en Jacob op weg zijn naar Damascus, maken ze een aardbeving mee die grote gevolgen heeft voor het leven van beiden.

Waardering:

Het leven van het geloof van de eerste christenen wordt goed weergegeven in dit boek. Door de vervolging en verspreiding van het evangelie leven ze dicht bij God. Hun geloof is pril, maar vurig.

Het leuke van dit deel is dat er zoveel verschillende culturen in voorkomen (o.a. Grieks, joods, romeins). Ook is het interessant om te lezen over de karavanen en de handel in die tijd.

Er komen verschillende Bijbelse personen voor in dit boek; Fillipus, Petrus, de hoofdman over honderd en Paulus (die dan nog Saulus heet). Alleen Saulus neemt een grotere plaats in, maar de andere personen komen slechts even voor.

Door de vele personen in het verhaal duurt het wel even voor je er weer goed in zit. 

Het is een boeiend en mooi boek!

Gegevens:

Uitgeverij: Het zoeklicht
ISBN: 9789064511653
Aantal blz: 373
Prijs: € 19,95