Historische romans

Hedlund, Jody – Een echte heer

Inhoud:

Hij leert haar opnieuw in liefde te geloven Michigan, 1881.
De weduwe Annalisa Werner probeert voldoende geld bij elkaar te krijgen om voor het land te betalen dat haar man had gekocht. Maar ze zal een echtgenoot moeten vinden om haar te helpen. De Duitse Carl von Reichart is veroordeeld voor een zwaar misdrijf, dat hij niet heeft gepleegd. Hij vlucht naar Michigan en vindt een baan op de boerderij van Annalisa. Annalisa weet dat Carl iets probeert te verbergen, maar voelt zich desondanks tot hem aangetrokken.

Waardering:

In deze historische roman vertelt Jody Hedlund over de belevenissen van de Duitse immigranten. Zij verlieten hun vaderland om onder de onderdrukking van de adel uit te komen.
De schrijfster vertelt alleen kort over de reis van Carl, de andere immigranten zijn al een paar jaar in Amerika. Zij zijn boerderijen gestart, die ze in vijf jaar moeten afbetalen.
Carl vindt daar een schuilplaats. In ruil voor onderdak en eten werkt hij voor Annalisa, die net weduwe is geworden.
De verhouding tussen mannen en vrouwen is niet best; de vrouwen moeten in alles hun mannen gehoorzamen en hebben geen stem in veel zaken. Ook over huwelijken wordt beslist, zonder hun mening te vragen.
Carl is anders. Hij heeft respect voor Annalisa. Langzaam verandert ze daardoor.
De karakters zijn wat oppervlakkig en ook de gewoonten uit die tijd zijn weinig gedetailleerd. Het verhaal is boeiend en af en toe spannend.
Een prettig ontspannend boek met niet veel diepgang.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029721790
Aantal blz: 384
Prijs € 19,95