Eigentijdse romans

Potok, Chaim – Uitverkoren

Inhoud:

Danny Saunders en Reuven Malter groeien in de jaren veertig van de vorige eeuw op in een gemeenschap van chassidische joden in New York. Danny is orthodox opgevoed en voorbestemd zijn vader op te volgen als rabbijn. Het milieu waarin zijn vriend Reuven opgroeit, is veel moderner. Steeds meer wordt Danny tot deze vrijzinnige wereld aangetrokken. Het is aan zijn vader, rabbijn Saunders, zijn zoon de juiste keuze te laten maken.
Chaim Potok (1929-2002) verwierf wereldwijd succes met Mijn naam is Asjer Lev en Uitverkoren. Potok gaf een stem aan het hedendaagse Amerikaanse jodendom, zoals zich dat in New York afspeelt.

Waardering:

Voorin dit boek staan een verklarende woordenlijst en een voorwoord van Chaim Potok uit 1992.
Dit eerste boek van Potok is erg bekend. Het boek laat de verschillen tussen joden in Amerika in de jaren ’40 goed zien.
Wat begint als een onschuldige honkbalcompetitie tussen verschillende joodse scholen, mondt uit in een hechte vriendschap tussen een chassidische orthodoxe jood en een meer vrijzinnige jood.
De vriendschap tussen Reuven en Danny is voor Danny misschien nog wel belangrijker dan voor Reuven. Reuven kan immers met zijn vader praten en Danny niet.
Danny’s vader is de rebbe (leider) van een chassidische sekte en Danny moet hem opvolgen. Danny heeft een briljante geest; hij is zeer intelligent en heeft een fotografisch geheugen. Zijn vader voedt hem zwijgend op. Aan het einde van het boek wordt uitgelegd waarom zijn vader dat heeft gedaan.
Potok zet de opvoeding van beide jongens goed tegenover elkaar, net als de leefwerelden waarin ze leven. Ze wonen slechts 5 straten van elkaar, maar leven in volstrekt andere werelden.
Danny worstelt met zijn bestemming. Alleen de Talmoed bestuderen is niet genoeg voor hem. Hij hongert naar informatie en boeken. Reuvens vader begeleidt hem bij het zoeken van boeken in de bibliotheek. Daarmee probeert het te verhoeden dan Danny het joodse geloof de rug toekeert.
Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Als bekend wordt hoeveel joden vermoord zijn in de oorlog komt de Zionistische beweging op gang. Ook daarin verschillen de vaders van de vrienden hemelsbreed.
Potok heeft in dit boek een goed beeld gegeven van het Amerikaanse jodendom in de jaren ’40. De worsteling van Danny met zijn orthodoxe milieu en de wil om meer van de wereld te leren is gebaseerd op Potoks eigen worsteling. Hij komt ook uit een orthodox joods milieu en heeft zich daar uit terug getrokken. Maar het is hem gelukt om joods te blijven.

Gegevens:

Uigeverij Brandaan
ISBN: 9789460050190
Aantal blz: 336
Prijs: € 14,95