Bijbelse romans

Bos, Paul – Kind van de schemering

Inhoud:

De jonge vrouw Nymfa is als klein meisje ontvoerd en wordt al jaren gedwongen tot prostitutie. De komst van een rabbi die wonderen doet, zet haar leven en dat van de andere prostitutees op de kop. Zijn woorden maken een diepe liefde in haar los en ontroeren haar, omdat ze als enige beseft wat zijn lot voor haar zal betekenen. Ondertussen doen haar broer Lazarus en zus Marta hun uiterste best om hun verloren zus te vinden. De woorden van de rabbi geven hun nieuwe hoop.

Waardering:

In dit boek komen worden verschillende gedeelten en personen uit de bijbel gebruikt. Zo wordt Maria, de zus van Martha en Lazarus als kind ontvoerd en daarna als hoer misbruikt. Lazarus wordt verlamd geslagen en door de Here Jezus genezen. Deze verhalen worden verteld naast verhalen die wel letterlijk in de bijbel staan, zoals het tot leven roepen van Lazarus door de Heere Jezus.

Het had beter geweest als de schrijver zich wat betreft de bijbelse personen had gehouden aan wat in de bijbel staat en er niet veel meer had bij verzonnen. Het verhaal van Maria had ook heel goed door een ander beleefd kunnen worden, dus ik zie geen noodzaak van het gebruik van die personen. 

Dat is jammer, want het boek is boeiend en geeft een aardig beeld van die tijd. 

Gegevens:

Uitgeverij Kok
ISBN: 9789043520423
Aantal blz: 208
Prijs: € 18,95