Bijbelse romans

Maartens, Maretha – Hanna

Inhoud:

 
Hanna is kinderloos. Haar man heeft zonen nodig om zijn priesterlijke ambt als Leviet voor de Heer te vervullen. Daarom trouwt hij na negen jaar opnieuw, met Peninna. Peninna schenkt het leven aan het ene kind na het andere. Hanna worstelt met de aanwezigheid van Peninna in het huis. Is haar kinderloosheid een straf van de Heere? Zal Hannah vrede krijgen met zichzelf, met Peninna en met God? Zal ze genade vinden in de ogen van God en een kind uit Zijn hand ontvangen?
 

Waardering:

 
In deze roman wordt het verhaal over Hanna verteld. Omdat er niet heel veel over haar in de bijbel staat, is er veel bij gefantaseerd. Zo wordt er over de jeugd van Hanna verteld en over haar gewelddadige en dominante vader. Door een traumatische gebeurtenis roept ze dingen tegen haar vader die ze niet had moeten roepen. In dit boek wordt er van uitgegaan dat ze door die zonde en de ruzies met Peninna geen kinderen krijgt. 
Pas als ze huilend voor Eli haar zonden aan God belijdt, belooft Eli haar namens God dat ze krijgt waar ze om vraagt. In de bijbel lees je nergens over deze link. Er staat ook niet duidelijk dat Hanna de tent van samenkomst niet in mocht van Eli. 
Het boek gaat vooral over de slechte verhouding tussen Hanna en Peninna. Dt komt wellicht omdat er niet zo veel in de bijbel is te lezen over het leven van Hanna. 
Het verhaal is best boeiend, alhoewel het wel veel over de ruzies van Hanna en Peninna gaat. Daarnaast is het wel heel veel fantasie en kloppen sommige dingen ook niet met de bijbel. Dat is jammer!
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Barnabas
ISBN: 9789085202981
Aantal blz: 256
Prijs: € 19,95