Bijbelse romans

Graham, Cliff – De helden van David 1 – Benaja

Inhoud:

In het oude Israël woont een man op de kruising van twee grote handelsroutes. Zijn naam is Benaja en hij is op zoek naar een nieuwe manier om zijn leven in te vullen. Hij sluit zich aan bij een groep soldaten die geleid wordt door een krijgsheer met de naam David. De groep bestaat uit een stel ontevreden en roekeloze mannen. Sommige zijn trouw aan David, maar andere volgen hem alleen vanwege de belofte dat ze schatten buit zullen maken.

Waardering:

Je kunt goed merken dat de schrijver heel wat onderzoek heeft gedaan naar de manier van oorlogvoering van Amelekieten, Filistijnen en Israelieten.
Er wordt geschreven over het belang van handelsroutes en de oorlogen die daarom gevoerd werden en over het verbod van het bewerken van ijzer voor de Israelieten. Zij hadden dan ook heel weinig zwaarden en speren van ijzer.
Sommige stukken kunnen wat wreed en bloederig overkomen, maar ik vond dat niet storend. Het gaf mij een beter beeld van het leven in die tijd.
Het oudtestamentische geloof wordt erg goed beschreven. Zo kan David God alleen dingen vragen als hij eerst alle zonden belijdt. De heiligheid van God en de liefde van God komen beide aan de orde.
Dit boek bevat de nodige verzonnen dingen, maar er vinden heel veel bijbelse gebeurtenissen in plaats. Mensen die goed thuis zijn in de bijbel zullen die gebeurtenissen wel herkennen.

Gegevens:

Uitgeverij: Voorhoeve
ISBN: 9789029713894
Aantal blz: 336
Prijs: € 19,95

Extra

Lees een leesfragment