Bijbelse romans

Hertoghs, Maarten – De schrijver van Nebukadnezar

Inhoud:

Babel, zevende eeuw voor Christus. Een dag voor de troonsbestijging van Nebukadnezar maakt Mannu-ki een kapitale fout. Hij slaat op de vlucht, maar wordt achterhaald door de dienaar van Kalbi, de aanvoerder van de koninklijke garde. Dit is voor Mannu-ki het begin van een jarenlange onderdrukking. Hij vindt bondgenoten in zijn jeugdvriend Sulaja en in de Judese schrijver Elisama. Samen zoeken ze een mogelijkheid om uit de greep van Kalbi te ontkomen. Het onvoorspelbare pad van Mannuki brengt hem op de positie van hofschrijver. Verraad dwingt hem opnieuw te vluchten. Zijn lange tocht leidt hem uiteindelijk naar Jeruzalem. Nebukadnezar is vastbesloten de opstandige stad klein te krijgen. Terwijl de stad ten onder gaat, houdt Elisama vast aan de hoop dat er een keer zal komen in haar lot. Is die hoop er ook voor Mannu-ki of zal het onrecht zegevieren?

Waardering:

Manu-ki is bijna klaar met zijn opleiding tot schrijver als hij geobsedeerd raakt door de dochter van Kalbi. Zo geobsedeerd dat hij zich aan haar vergrijpt. Kalbi’s mannen hebben hem zo te pakken en hij wordt gedwongen met haar te trouwen en schrijver van Kalbi te worden. Eigenlijk meer slaaf, want hij laat hem te pas en te onpas opdraven. Zijn nieuwe vrouw keert zich tegen hem en zijn leven is ellendig. Dat verandert als Elisama als banneling uit Israël naar Babylon wordt weggevoerd. Hij wordt aan Manu-ki toegekend als slaaf. Hij vindt echter een vriend in hem met wie hij kan praten.
Ook Sulaja wordt een vriend van hem, maar in hoeverre is hij te vertrouwen?

Uniek is dat in dit boek de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar door de ogen van zowel een Babyloniër  (Manu-ki) en een Israëliër (Elisama). Er zijn veel bronnen gebruikt en er is veel onderzoek gedaan door de schrijver. Er zijn veel uitgebreide noten kaarten opgenomen in het boek. Helaas vind ik de start van het boek met de verkrachting door de hoofdpersoon niet zo sterk. Dit doet af aan het invoelingsvermogen met de hoofdpersoon en zijn ellendige toestand.

Gegevens:

Uitgeverij De Banier
ISBN 9789087187859
Aantal blz 308
Prijs: € 19,95