Bijbelse romans

Kingsbury, Karen – De vrienden van van Jezus

Inhoud:

In deze Bijbels-historische roman van Karen Kingsbury komen de vrienden van Jezus aan het woord: Simon, Marta, Jaïrus, Maria Magdalena, Petrus en Johannes – mensen die aangeraakt werden door Jezus’ liefde en die Hem wilden volgen. Aan de hand van Bijbelteksten en historische en theologische inzichten laat Karen Kingsbury ze hun verhaal vertellen. Zoals de geschiedenis van Petrus, de discipel die Hem verraadde. Of het verhaal van Jaïrus, wiens dochtertje uit de dood werd opgewekt.

Waardering:

In dit boek worden de verhalen verteld van vrienden van Jezus. De verhalen staan in volgorde van tijd. 
Het begint bij de schriftgeleerde Simon. Hij is een vroom man die de wetten stipt opvolgt. Hij moet regelmatig mensen op melaatsheid controleren en verbannen uit de stad. Groot is zijn schrik als hij zelf plekken ontdekt bij hem. Hoe kan dat? Hij heeft zich toch aan alle wetten gehouden? Er wordt in die tijd gedacht dat melaatsheid een straf van God is op zonde die je gedaan hebt. Hij wordt verbannen en mag geen contact meer hebben met vrouw en kinderen. Hij leeft in de kolonie voor melaatsen, waar het altijd stinkt naar rottend vlees. 
Het tweede hoofdstuk gaat over Marta, Maria en Lazarus. Het verdiet van Marta en Maria is aangrijpend.
Ook de genezing van het dochtertje van Jaïrus is een bekend verhaal uit de bijbel.
Een ontmoeting met Jezus verandert zijn leven en hij wordt een christen.
Dan volgt het verhaal van Marta van Magdela. Zij is bezeten van demonen, waar ze helemaal gek van wordt. Jezus geneest haar en zij wordt Zijn volgeling. We lezen haar naam nog regelmatig in de bijbel. In dit hoofdstuk wordt Jezus gekruisigd en staat Hij op.
Dan volgt een hoofdstuk over Petrus, waarin hij veel last heeft van zijn verraad. Jezus zoekt hem echter op en vergeeft hem.
In het laatste hoofdstuk wordt Johannes als hooghartig beschreven. Er worden verschillende gebeurtenissen uit de bijbel aangehaald die dit zouden kunnen bewijzen. Maar hij is veranderd. Na de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zijn zijn ogen open gegaan voor zijn “belangrijke” ik. Hij is nu met Petrus op weg om het evangelie te verkondigen aan de mensen die hij eerst verachtte: de Samaritanen. Een goed bewijs van zijn verandering!
Er worden in dit boek dingen geschreven die niet in de bijbel staan. De verhalen worden als het ware geromantiseerd, maar wel in de geest van de bijbel. Er komen geen dingen in voor die in strijd zijn met de bijbel. 
Het boek kan ook goed gebruikt worden voor bezinning, want verstaan gespreksvragen achterin.

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029724692
Aantal blz: 235
Prijs: € 15,00

Extra: