Historische romans

Maier, Paul – Pontius Pilatus

Inhoud:

In Pontius Pilatus schildert Paul Maier het portret van een ambitieuze Romeinse gouverneur. Te midden van politieke intriges wordt Pontius Pilatus naar voren geschoven om in de provincie Judea de orde te handhaven. Met de grote invloed en macht van de joodse leiders vereist dat de nodige tact en moed.

Bovendien blijkt Herodus Antipas een verraderlijk complot tegen hem beraamd te hebben. En dan wordt hem ook nog het proces tegen Jezus van Nazareth in de maag gesplitst.

Waardering:

In deze documentaire roman, zoals de schrijver het zelf noemt, wordt het belangrijkste deel van het leven van Pilatus beschreven. Pilatus wordt door Seianus voorgedragen als prefect van Judea aan keizer Tiberius. Het is Pilatus eerste belangrijke functie. Hij probeert zich voor te bereiden, maar niets kan hem voorbereiden op de moeilijke joden. Ze twistten bijna om alles. Als hij een cohort met een vlag met een afbeelding stationeert in Jeruzalem worden de joden woest. Ze eisen dat hij de afbeeldingen verwijderd. Pilatus moet laveren tussen het belang en de eer van de keizer en de eisen van de joden.
Dan heeft hij nog te maken met zijn rivaal Herodes Antipas, die Johannes de Doper gedood heeft. Pilatus en zijn vrouw Procula waren daarbij maar moeten niets van Herodes hebben.

Ieder jaar gaat Pilatus met Pesach naar Jeruzalem, want dan komen 250.000 joden vanuit het hele land naar Jeruzalem. Dat is al gevaarlijk genoeg, maar wordt nog gevaarlijker als ze Jezus de Nazarener gevangen nemen en naar hem toe brengen. Hij start een rechtszaak maar vindt geen schuld in de man. Toch blijven de joden aandringen op een kruisiging. Uiteindelijk gaat hij onder dwang akkoord, niet wetend dat hij daardoor voor eeuwig herinnerd zal worden.

In dit boek wordt duidelijk hoe riskant het is om een hoge functie te hebben in het Romeinse Rijk. Intriges, wispelturige keizers en jaloerse rivalen maken het levensgevaarlijk. Pilatus ontsnapt maar net aan de dood als Tiberius sterft voor hij berecht kan worden. Maar daarna wordt het nog veel gevaarlijker.

Alhoewel Pilatus eigenlijk een vrij onbetekenende man was tijdens het Romeinse Rijk wordt hij nog altijd herinnerd door zijn veroordeling van Jezus. Toch zijn er niet heel veel bronnen over Pilatus. De schrijver heeft veel bronnen onderzocht en daarmee geprobeerd een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen. Achterin staat een lange lijst met bronnen en twee landkaarten. Ook is er een verantwoording achterin over wat fictie en wat volgens hem feiten zijn.

Het boek is interessant, alleen al om te lezen hoe het Romeinse leven er in die tijd uitzag en hoe het bestuurlijk werkte. Het leest niet heel makkelijk, waarschijnlijk omdat het een documentaire roman is en omdat de letters vrij klein zijn.

Gegevens:

Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789023961574
Aantal blz 424
Prijs: € 17,50
Prijs e-book: € 9,99

Extra:

Lees het leesfragment