Historische romans

Hedlund, Jody – Opstandig hart

Inhoud:

Massachusetts, 1763. Susanna Smith is opgegroeid met alles wat ze wilde, maar gedraagt zich verre van verwend. Vol overgave zet ze zich in voor de minderbedeelden in de stad. Ze hoopt dat ze een rijke man zal vinden, zodat ze haar werk voor de armen kan voortzetten. Op een dag ontmoet ze de intelligente, maar arme boerenzoon Ben Ross, die als een blok voor haar valt. Hij is niet de rijke huwelijkskandidaat waarop ze had gehoopt, maar hij deelt wel haar verlangen naar gerechtigheid.

Waardering:

Deze historische roman is losjes gebaseerd op het verhaal van John en Abigail Adams, de tweede president van Amerika en zijn vrouw. Het is dan wel alleen op het begin van hun relatie gebaseerd.
Ben is advocaat, maar zoon van een boer. Door zijn ambtgenoten wordt hij nog vaak aan zijn lagere status herinnert. Graag zou hij daarom een rijke vrouw trouwen die hem status geeft.
Susanna is van hogere komaf, maar zal een rijke man moeten trouwen om het leven te kunnen blijven leiden dat ze nu leidt.
Alhoewel Ben en Susanne dus niet zo goed voor elkaar geschikt zijn, komen ze elkaar toch telkens tegen. Als Susanna een weggelopen contractbediende verbergt heeft ze Bens hulp hard nodig. Ben kent veel mensen en wegen, omdat hij in het geheim smokkelaars helpt. In die tijd is Amerika nog een kolonie van Engeland en zijn ze verplicht om alleen goederen af te nemen van de Engelsen. Die goederen zijn echter zwaar belast en kosten een vermogen.
De kolonisten willen af van de overheersing door de Engelsen. Dat wordt in dit boek goed getekend.
De karakters van Ben en Susanna zijn wat vlak, maar dat wordt goed gemaakt door de spannende gebeurtenissen. Je weet tot het einde niet hoe het af zal lopen!

Gegevens:

Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029722322
Aantal blz: 384
Prijs: € 19,95

Extra:

Lees een leesfragment