Historische romans

Peterson, Tracie – Kostbare genade

Inhoud:

Meer dan andere vrouwen heeft Grace Martindale in haar leven te maken gehad met tegenspoed en ontbering, en nu haar ouders zijn overleden, zijn haar twee jongere zussen, Hope en Mercy, haar verantwoordelijkheid. Haar besluit om naar het westen te trekken, lijkt een kans om een nieuwe start te maken, maar in plaats daarvan brengt de beslissing Grace in een netelige positie.
Als zendeling dr. Marcus Whitman en zijn vrouw Grace en haar zussen toestemming geven om te overwinteren op hun zendingspost is Grace dankbaar en kort na hun aankomst daar ontmoet Grace pelsjager Alex Armistead. Hoewel hij haar geregeld irriteert, kan ze niet ontkennen dat hij haar ook intrigeert en als de mazelen uitbreken en het leven van de mensen op de zendingspost en de Cayuse-indianen in de omgeving bedreigen, is het Alex die Grace helpt bij haar werk als geneeskundige.
Wanneer de dood tol begint te eisen, lopen de spanningen tussen de pioniers en inheemse bevolking op en het duurt niet lang of Grace en iedereen die haar dierbaar is, bevinden zich in een groter gevaar dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

Waardering:

 

Grace Martindale heeft de zorg over haar twee jongere zusjes als ze met een groep naar het westen trekken om daar een nieuw leven op te bouwen. De winter over zullen ze op de zendingspost verblijven, vlakbij de Cayuse-indianen. Hoewel Grace bang is voor de indianen gebruikt ze toch haar medische kennis en biedt haar hulp aan de mazelen uitbreken. Hiervoor krijgt ze een duwtje in de rug van de pelsjager Alex Armistread.

Maar ook onder de indianen van doden door de ziekte. Ze geven hier zendeling dr. Marcus Whitman de schuld van en dreigen zelf hem te zullen vermoorden.

Alex en zijn vriend Sam doen hun best in het bemiddelen om zo de vrede te bewaren.

Maar hun moeite blijkt tevergeefs. De indianen komen. Ze moorden de mannen en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. Precies op dat moment heeft Grace de zendingspost verlaten. Maar Grace en Hope, haar zusjes, zitten er middenin. Ze zijn dan ook gebroken en verscheurd als Grace weer terug komt. Niets is meer hetzelfde. Vooral Hope heeft het ontzettend moeilijk.

Het leven in de wildernis wordt mooi beschreven in dit boek. Het is mooi hoe Grace haar angst voor de indianen overwint. Alex en Grace groeien in de loop van het verhaal naar elkaar toe. Maar het verleden van Alex staat tussen hen in. Grace kent zijn verleden niet en als lezer weet je het ook niet. Dit blijft tot het einde toe duister. Door de afhoudendheid van Alex is het boek niet heel romantisch. Het richt zich meer op de onderhandelingen met de indianen en de gevolgen van de overval op de zendingspost. Dat maakt dat het boek net wat meer inhoud heeft dan veel andere boeken van dit genre Het bloedbad op de zendingspost, wat  toch de grootste rol speelt in dit boek, is echt gebeurd. Als je dat weet wordt het nog aangrijpender om het te lezen.
Kostbare genade is het eerste deel van de serie ‘Op weg naar het Wilde Westen’.

Gegevens:

Uitgeverij: De Parel
ISBN: 9789492408099
Aantal pagina’s: 323