Historische romans

Rapp, Stephanie – De bediende van de boekdrukker

Inhoud:

 
‘De bediende van de boekdrukker’ van Stephanie Rapp: Duitsland, omstreeks 1500: Maarten Luther, een eenvoudige monnik, predikt vergeving. De levens van mannen en vrouwen, van geestelijken en leken zijn vervlochten met dodelijke geheimen, eeuwige verdoemenis en onverwoestbare liefde. 
 
Te midden van alle onrust proberen Lisbeth en Lucas Strom hun gezin overeind te houden.
Hun dochter Lena, de bediende van boekdrukker Peter Schoffer, draagt een zware last met zich mee. Maar als haar geheim onthuld wordt, zal dat hun levens volledig ontwricht
 

Waardering:

 
In dit boek komt de reformatie van Luther voor. Maar het is vooral een boek over de tijd van Luther en hoe de mensen leefden en leden. Vooral de boerenstand heeft het slecht. Zij zijn bijna allemaal lijfeigenen van de landheer. Ze moeten veel belasting betalen en vaak boete betalen. Als er iemand overlijdt moeten ze een stuk vee aan de landheer geven, ook al is dat hun enige vee. En zo zijn er veel belachelijke regels. 
 
Lisbeth lijdt daaronder als haar broer net overleden is en haar vader op sterven ligt. Dan komt de vreemdeling Lucas Strom het dorp binnen wandelen. Ook als hij niet wordt geaccepteerd in het dorp voelt Lisbeth zich tot hem aangetrokken.
Pas als hun kinderen opgegroeid zijn komt de boekdrukker in het verhaal naar voren. Lena gaat bij hem werken. Niet om alleen geld te verdienen maar om haar gemoed te ontlasten. Maar ze kan er niet toe komen om Peter Schoffer de waarheid te vertellen, want ze houdt van hem. Maar zij is een lijfeigene en kan onmogelijk met een boekdrukker trouwen.
 
 
Peter krijgt steeds meer religieus werk te drukken, door de artikelen van Luther. 
De boeren denken in de ideeën van Luther te zien dat ze in opstand moeten komen tegen hun landheren. Er wordt een boerenleger gevormd dat niet opgewassen kan zijn tegen beroepsstrijders. Lucas doet een heldhaftige daad en zijn verleden komt eindelijk aan het licht voor Lisbeth en Lena.
 
Een boeiend boek, dat heel goed de tijd tekent waarin Luther leefde. De kerk verdiende grof aan aflaten en liet hun leden geloven dat ze die moesten blijven kopen.
 

Gegevens:

 
Uitgeverij Voorhoeve
ISBN 9789029725811
Aantal blz: 496
Prijs: € 22,50
 

Extra: