Historische romans

Reeson, Margaret – Van Sydney naar Tonga

Inhoud:

 
Het aangrijpende levensverhaal van Mary Lawry
 
Australië, begin 19e eeuw. Mary Hassall groeit op in een gezin van negen kinderen. Haar vader en moeder zijn als zendelingen vanuit Londen in Australië terechtgekomen. 
Mary ontmoet Walter Lawry, een vrijgezelle methodistenpredikant uit Cornwall, ook als zendeling naar Australië gegaan. Onder zijn vurige prediking wordt Mary diep geraakt door het Woord van God – het beginpunt van een heel nieuw leven. 
Van jongs af aan houdt Mary een dagboek bij, waarin zij openhartig vertelt over haar jeugd, haar geloof, haar kennismaking en huwelijk met Walter én over hoe zij samen met Walter als zendelingen in het verre, heidense Tonga pionieren. Van Sydney naar Tonga is daarom een boeiend en indringend tijdsverslag van zending naar verre landen over zee. 
Mary’s dagboek is aangevuld met fragmenten uit brieven van Mary zelf, haar man Walter en haar oudste broer Thomas. Zo kan de lezer het boeiende en roerige leven van Mary als jong meisje, predikantsvrouw, moeder en zendelinge van heel dichtbij meebeleven.
 

Waardering:

 
Alhoewel de gebeurtenissen uit dit boek waargebeurd zijn heeft het echt de vorm van een roman.
Mary groeit op in Australië, waar dan vooral nog veel gevangenen naar toe worden gestuurd uit Engeland. Zij zitten hun straf uit en blijven daar dan.
Maar Mary’s ouders zijn er terecht gekomen na een poging om zending te bedrijven op de eilanden in de buurt van Australië.
Ze zijn een heel godsdienstig gezin en bezoeken veel kerkdiensten en samenkomsten. Ze bieden rondreizende predikers ook vaak onderdak. Zo leert Mary methodestenpredikant Samuel Leigh kennen, die verkering met haar wil. Helaas beantwoordt zij zijn liefde niet en niet lang daarna verschijnt zijn collega Walter Lawry. Hij is een man die geen blad voor de mond neemt en nogal eens van mening verschilt met haar vader. Maar ze houdt van hem en wordt zijn vrouw. Door zijn preken krijgt Mary ook geloofszekerheid. 
Helaas hebben Samuel Leigh en Walter Lawry vaak onenigheid. Als Leigh terugkeert naar Engeland voor zijn gezondheid brengt hij onwaarheden over aan het zendingscomite. Walter zal daar nog lang last van hebben.
Een van die misverstanden zorgt ervoor dat Walter en Mary uitgezonden worden als zendelingen naar het eiland Tonga. Er is al eerder geprobeerd daar een zendingspost op te zetten, maar de zendelingen hebben moeten vluchten. Nu lijkt het veilig te zijn, maar zonder schip waarmee ze weg kunnen zijn ze overgeleverd aan de grilligheid van de Tonganen. Het is erg interessant om te lezen hoe de culturen van de Australiërs/Engelsen verschillen met die van de Tonganen.
 
Doordat er veel gebruik gemaakt is van brieven en dagboekfragmenten is het een heel waarheidsgetrouw verhaal geworden. Soms is het taalgebruik iets gedateerd en hadden de zinnen wat soepeler kunnen verlopen. Maar voor mensen die geïnteresseerd zijn in de zending is dit een mooi boek!
 

Gegevens:

 
Uitgeverij De Banier
ISBN 9789402904451
Aantal blz: 316
Prijs: € 19,95
Prijs e-book: € 14,99
 

Extra: