Eigentijdse romans

Schmitt, Eric-Emmanuel – Het evangelie volgens Pilatus

Inhoud:

Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die Jezus veroordeelde en daarna zijn handen in onschuld waste, is zonder twijfel een van de meest opvallende figuren uit de evangeliën. Zijn rol werd in verschillende bijbelboeken verteld, maar nog nooit door hemzelf.
Het boek ‘Het evangelie volgens Pilatus’ vertelt in de proloog het persoonlijke levensverhaal van Jezus, en daarna geeft Pilatus in brieven aan zijn broer Titus zijn versie van de gebeurtenissen weer. Hij vertelt over zijn worsteling met het stadhouderschap van de moeilijke provincie Judea, de joodse schriftgeleerden en uiteraard Jezus zelf.

Waardering:

In het eerste gedeelte van het boek komt Jezus zelf aan het woord. Het is de nacht voor zijn kruisiging en Hij vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen.
De schrijver gelooft niet dat Jezus uit de Heilige Geest en Maria is geboren, maar uit Jozef en Maria. Hij laat Jezus dan ook niet denken dat Hij God is.
Daarnaast staan er verschillende dingen in die niet volgens de bijbel zijn. Zo zou hij Judas als beste vriend hebben en hij zou hem hebben laten zien dat Hij de messias is. In de 40 dagen in de woestijn zou Jezus de bron in zijn binnenste hebben gevonden. Hij genas mensen door die bron, maar had een hekel aan al die wonderen. Hij kon het ook alleen als mensen de liefde die in hen was aan konden boren. De verandering van water in wijn e.d. zouden zijn discipelen achter zijn rug om hebben gedaan.
Bij het laatste avondmaal zou Hij Judas gedwongen hebben om hem te verraden.

In het gedeelte daarna wordt d.m.v. brieven die Pilatus aan zijn broer Titus schrijft het verhaal vanuit Pilatus kant verteld. Hoe hij Jezus laat kruisigen en hoeveel verdriet zijn vrouw daarvan heeft. En dan de verdwijning van het lijk.
Pilatus onderzoekt alle mogelijke scenario’s maar kan niet anders concluderen dan dat het er sterk op lijkt dat Jezus inderdaad is opgestaan. Maar dat kan hij niet geloven.

Ik zou dit geen christelijk boek willen noemen. Er staan zoveel andere dingen in dan in de bijbel dat het grotendeels fantasie is. Het had beter geweest om het eerste deel er uit te laten.

Gegevens:

Uitgeverij Brandaan
ISBN 9789460050435
Aantal blz: 280
Prijs: € 19,95