Historische romans

Jennings, Regina – Een onderpand voor de luitenant

Een onderpand voor de luitenant is deel 2 van de serie Fort Reno. Deel 1 is Gouvernante in de hoofdrol en deel 3 is De dochter van de majoor

Inhoud:

Het is haar bedoeling om onafhankelijkheid te verwerven. Maar wat ze vindt, is zelfs nog beter …

Hattie Walker droomt ervan om kunstschilderes te worden, maar haar ouders zien haar liever trouwen. Als compromis krijgt ze twee maanden de tijd om naar Denver te gaan en ervoor te zorgen dat haar kunstwerken in een tentoonstelling worden opgenomen. Als dat niet lukt, zal ze haar droom voorgoed moeten opgeven. Wanneer haar postkoets wordt overvallen en ze gered wordt door een groep Arapaho-indianen lijken al haar plannen te ontsporen.

Vrijgezel luitenant Jack Hennessey werkt al lange tijd met de Arapaho-indianen samen en het is zijn taak om hen ervan te overtuigen dat de zendingsschool op Fort Reno hun kinderen kan helpen. Wanneer hij bericht krijgt dat de indianen een vrouw aangetroffen hebben, de enige overlevende van de overval op de postkoets, gaat Jack eropuit om haar te halen – en zijn zaak nogmaals bij het stamhoofd te bepleiten.

Hij is stomverbaasd als de overlevende niemand minder blijkt te zijn dan Hattie Walker, het meisje dat jaren geleden zijn hart gebroken heeft. Al snel realiseert hij zich dat hij nu de kans krijgt om indruk op haar te maken. Als zijn plan door een misverstand in de war gegooid wordt, komen Jack en Hattie in een puinhoop terecht die haar dromen in gevaar brengt en zijn levenswerk dreigt te vernietigen.

Waardering:

Hattie is op weg naar de bergen om die te gaan schilderen als de postkoets overvallen wordt. Als enige overleeft ze de aanval en moet ze de aanvaller zien te ontlopen. Als Ze gered wordt door de indianen schrikt ze zich naar. Ze ziet ze als vijanden en probeert te ontsnappen.

Net als Jacks Hennesseys leidinggevende en vriend gaat trouwen, wordt hij door de indianen gevraagd om een geredde blanke vrouw op te komen halen. Als hij aan komt ziet hij tot zijn grote verbazing dat het Hattie Walker is. Zij herkent hem niet meer, maar hij heeft nog steeds een zwak plek voor haar. Om indruk te maken vraagt hij om haar met een ceremonie aan hem te overhandigen. Of de indianen dat nu verkeerd opvatten, of Jack het verkeerd heeft gebracht is niet duidelijk maar de gevolgen zijn zwaar. Ze kunnen zo’n ceremonie niet zomaar ongedaan maken zonder al het werk om toenadering te zoeken met de indianen teniet te doen.
Daar komt nog bij dat er problemen zijn op de zendelingenschool, waar indiaanse kinderen westerse les krijgen. Leerlingen gaan naar huis omdat ze bang zijn. Wat is daar aan de hand?

Net als ze denken dat de aanvaller gepakt is, wordt het nog veel gevaarlijker.

Een leuke boeiende, romantische roman. Luchtig geschreven, met komische situaties. Het is leuk om bekenden uit het eerste deel over Fort Reno tegen te komen in dit boek.

Gegevens:

Uitgeverij Grace Publishing House
ISBN 9789492234698
Aantal blz: 384
Prijs: € 22,50